Yhdessä.

Monikanavaista markkinointiviestintää

Sisältö on uusi musta

Sisältömarkkinointi ja sen myötä sisällöt ovat nousseet yhä tärkeämmiksi työkaluiksi markkinoijan pakissa. Laadukkaat sisällöt herättävät kiinnostusta, kannustavat tutustumaan asioihin pintaasyvemmältä ja leviävät itsestään. Hyvä sisältö myy itsensä ja sanomasi siinä ohessa.

Me Jabadabaduussa panostamme sisältöön, joka kiinnostaa vastaanottajia, herättää huomiota ja toimii parhaalla mahdollisella tavalla sille tarkoitetussa ympäristössä

Laadukas sisältö auttaa sanoman perillemenossa

Sisältömarkkinointi on selkänoja, jonka varaan imagoa ja muuta markkinointia voidaan rakentaa. Hyödyllinen, monipuolinen ja vaihtuva sisältö tekee tuotteestasi tai yrityksestäsi kiinnostavan,tehostaa markkinoinnin läpimenoa ja lisää sen uskottavuutta.

Pitkäjänteinen työ tuo tuloksia

Hyvä sisältö myös mahdollistaa markkinoinnin laajentamisen eri käyttöympäristöihin ja -tarpeisiin. Yksi aihe voi pitkällä aikavälillä poikia jatkosisältöjä useampaankin eri mediaan. Siksi on tärkeää että sisältömarkkinointia tehdään päämäärähakuisesti ja pitkäjänteisesti. Markkinointiviestintä on on maraton ei pikamatka.

Sisällölläkin on parasta ennen -päiväys

Sisältömarkkinoinnissa onnistuminen edellyttää jatkuvaa läsnäoloa. Sisältö ei ole kertaluontoinen ostos, joka lyödään paikalleen ja jätetään tuottamaan tulosta. Etenkin verkossa ja sosiaalisissa medioissa sisällön elinkaari saattaa jäädä päivien, jopa tuntien mittaiseksi – dynaamisissa digimedioissa staattisuus on pahin mahdollinen virhe.

Jabadabaduu taitaa sisältömarkkinoinnin

Jabadabaduu tuottaa monipuolisia sisältöjä eri medioihin verkkosivuista uutiskirjeisiin ja somesta asiakas- ja sidosryhmälehtiin. Panostamme pitkäjänteiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön, jolloin pystymme parhaiten auttamaan asiakkaitamme sisältömarkkinoinnin saralla. Sisällöthän ovat jo olemassa, me vain autamme teitä muokkaamaan ne tilanteeseen ja mediaan sopiviksi.

YHDESSÄ.

Monikanavaista markkinointiviestintää